Posjeta Biblioteci španjolske Agencije za međunarodnu suradnju

Dana, 09.05.2022.godine, ambasadorica BiH Danka Savić posjetila je u Madridu biblioteku Španjolske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju-AECID pod čijim okriljem su  i dvije jedinstvene specijalizirane biblioteke – hispanoamerička i druga posvećena islamu i arapskom svijetu. Islamskoj biblioteci “ Félix Mª Pareja” poklonila  je dvije  monografije o najstarijoj biblioteci u Bosni i Hercegovini, Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Ambasadorica je u razgovoru sa  Araceli García Martín, direktoricom biblioteke  AECID-a i Luisom Mora Villarejo, direktoricom Islamske biblioteka AECID-a  kazala da se rukopisna  zbirka Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu smatra najvrijednijom zbirkom te vrste danas na Balkanu te da je zajedno sa Sarajevskom Hagadom, upisana na UNESCO-vu listu Memorije svijeta. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu ima više od  10 000 unikatnih rukopisa, koji su sastavni dio oko 20.000 većih i manjih djela iz islamskih nauka, orjentalnih jezika, lijepe književnosti, filozofije, logike, historije, medicine i drugih nauka.

Islamska biblioteka “ Félix Mª Pareja” u Madridu ima fond od 82.000 dokumenata , jedna je od najznačajnijih te vrste u Europi. Nagrađena je nagradom Ibn Arabi-Hikma 2019. godine i nagradom Unesco-Sharjah 2015. godine. Razgovarano je o mogućnosti da se u narednim mjesecima organizira dogadjaj posvećen Gazi Husrev-begovoj biblioteci  i njenoj bogatoj zbirci.

Konferencija-Pravni fakultet Granada

Dana, 6.5.2022.godine, ambasadorica BiH Danka Savić je održala predavanje na Pravnom fakultetu u Granadi, jednom od najstarijih fakulteta u Španjolskoj, o razvoju bilateralnih odnosa izmedju Kraljevine Španjolske i Bosne i Hercegovine i europskoj perspektivi BiH. Nakon predavanja na kojem je prisustvovala i zamjenica dekana Leonor Moral Soriano, održan je razgovor sa profesorima i studentima koji su pokazali veliki interes za situaciju u BiH.

Govoreći o euroatlanskom putu BiH ambasadorica je navela da BiH trenutno imamo status potencijalnog kandidata za članstvo, a zahtjev za članstvo je podnesen u februaru 2016. “Za dobijanje statusa kandidata, Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 uvjeta Europske komisije, medju kojima su najzahtjevniji uvjeti koji se odnose na reformu Ustava i provodjenje presuda Europskog suda za ljudska prava.

Ambasadorica Savić je istakla da je Bosna i Hercegovina potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 2016. godine, te da su on i njegov Privremeni sporazum, koji su na snazi od 2008. godine, omogućili postepenu liberalizaciju trgovine i recipročan bescarinski pristup većine proizvoda, a Europska unija je i glavni trgovinski partner Bosne i Hercegovine.

Uoči predavanja, ambasadorica Savic je razgovarala sa Dorothy Kelly, prorektoricom Univerziteta u Granadi za medjunarodnu suradnju, o mogućnosti da unaprijedimo suradnju izmedju Univerziteta/Sveučilišta u Granadi i Bosni i Hercegovini. Na Sveučilište u Granadi trenutno dolazi najviše studenata na razmjeni iz cijele Europe. Osnovano je 1531. godine i jedno je od deset najvažnijih sveučilišta u Španjolskoj. Ima više od 3.600 nastavnika i oko 65.000 učenika.

Univerzitet u Granadi je potpisao nekoliko ugovora o mobilnosti za magistarske i doktorske studije sa Sveučilištima/Univerzitetima u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci, a 2005. godine osnovan je i Sveučilišni centar grada Mostara, koji je povezao Sveučilište u Granadi i dva Sveučilišta u Mostaru radi zajedničke suradnje. U navedenom razgovoru je izražen veliki interes da se uspostavljena suradnja obnovi i ojača, te da se uspostave novi oblici povezivanja naših Univerziteta, te podstaknu studentske razmjene.