Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji,Danka Savić,učestvovala je 8. marta 2022. godine na Prvoj međunarodnoj  konferenciji u Sevilji povodom Međunarodnog dana žena

Ambasadorica Savić obratila se na jednom od dva okrugla stola pod nazivom „Učinimo vidljivim nedopustivo: različite vrste nasilja nad ženama“. Tom prilikom je kazala da je Bosna i Hercegovina, kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope, potpisnica međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava, te da ima zakonski okvir koji ima potencijal da sankcioniše i suzbije nasilje nad ženama. “Sa druge strane, kao zemlja u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, BiH je u obavezi da prati i usklađuje svoje zakonodavstvo sa evropskim”, dodala je ambasadorica Savić. Podsjetila je da je BiH bila među prvima u Evropi kada je 2013. godine ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).  
Prva međunarodna konferencija organizovana je u saradnji Vlade Andaluzije sa Ambasadom Francuske u Španiji, Udruženjem Hispano-francuskog prijateljstva Mujeres Avenir i Fondacijom Cajasol.

Komentiraj