BILATERALNI ODNOSI

 • 12.03.1992. – Kraljevina Španjolska je priznala Bosnu i Hercegovinu.
 • 14.12.1992. – Uspostavljeni su diplomatski odnosi između Kraljevine Španjolske i Bosne i Hercegovine.
 • Nakon rata, od 1996. do 2008. godine, Španjolska je podržavala obnovu BiH, imala značajnu ulogu u procesu uspostavljanja mira, jačanju sektora obrane, povratku i pomoći izbjeglicama, kao i uspostavljanja održive ekonomije, stabilizacije i jačanja
  pravne države.
 • U BiH je, u okviru međunarodnih mirovnih snaga raspoređenih u BiH, u misiji koja je završila 2010. godine, sudjelovalo više od 46.000 španjolskih vojnika.
 • Španjolska je, za vrijeme rata u BiH, zbrinula i oko 3.500 izbjeglica iz BiH.
 • Španjolska je značajnim sredstvima sudjelovala u obnovi Vijećnice u Sarajevu, Saborne crkve u Mostaru i Španjolskog trga u Mostaru.
 • Od 1993. do 2003. godine u programe rekonstrukcije i pomoći suradnje, Španjolska je donirala 32.492.430 eura za BiH. Bosna i Hercegovina je bila zemlja za koju je AECID usmjerila naviše pažnje u regiji do 2010. godine, kada je Španjolska prestala
  izdvajati za razvojnu pomoć u BiH.
 • Sarajevo i Barselona su gradovi pobratimi od 1996. godine, a Sarajevo i Madrid od 2007. godine.
 • Pomoć Španjolske Bosni i Hercegovini se odvija i na multilateralnoj osnovi, kroz institucije Evropske unije i/ili UN-a.